M. (Malika) Zaâboul

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: M. (Malika) Zaâboul

Algemeen

Tel. 06-53769709

Nevenfuncties

  • Kinderverpleegkundige St. Jans Gasthuis Weert (bezoldigd).
  • Vrijwilligster voetbalvereniging MMC Weert (onbezoldigd; onkostenvergoeding).
  • Voorzitter verpleegkundig stafbestuur VSB (onbezoldigd)

Functie historie

2018

  • 09 jul. 2014 - 28 mrt. 2018 commissielid, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
  • 09 jul. 2014 - 28 mrt. 2018 commissielid, Raadscommissie Ruimte
  • 12 mrt. 2002 - 28 mrt. 2018 raadslid, PvdA
  • 12 mrt. 2002 - 28 mrt. 2018 raadslid, Gemeenteraad

2016

  • 17 okt. 2016 - 31 dec. 2016 fractievoorzitter, PvdA
  • 17 okt. 2016 - 31 dec. 2016 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
  • 17 okt. 2016 - 31 dec. 2016 fractievoorzitter, Agendacommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens