T.L.H. (Tavinho) Karg

Naam: T.L.H. (Tavinho) Karg

fractievoorzitter en raadslid, GroenLinks
fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
fractievoorzitter, Agendacommissie
raadslid, Gemeenteraad
commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
fractievoorzitter en raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 06-12857221

Nevenfuncties

  • Eigenaar Yo'rflow (bezoldigd);
  • Podiumkunst, workshopbegeleider (bezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractievoorzitter en raadslid, GroenLinks
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractievoorzitter, Agendacommissie
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadslid, Gemeenteraad
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens