T.L.H. (Tavinho) Karg

Naam: T.L.H. (Tavinho) Karg

fractievoorzitter en raadslid, GroenLinks
raadslid, Gemeenteraad
fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
fractievoorzitter, Agendacommissie
lid, Auditcommissie
lid, Vertrouwenscommissie
commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
t.karg@raadweert.nu
fractievoorzitter en raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 06-12857221

Nevenfuncties

 • Eigenaar Yo'rflow (bezoldigd);
 • Podiumkunst, workshopbegeleider (bezoldigd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractievoorzitter en raadslid, GroenLinks
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadslid, Gemeenteraad
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractievoorzitter, Agendacommissie
 • Actief sinds 18 mei 2022 lid, Auditcommissie
 • Actief sinds 25 jan. 2023 lid, Vertrouwenscommissie
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens