mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans

Naam: mr. M.J.P. (Mandy) Waegemans

m.waegemans@raadweert.nu
fractielid en raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Plv. officier van justitie enkelvoudige zittingen / adjunct officier van justitie Arrondissementsparket Limburg (bezoldigd),

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractielid en raadslid, Weert Lokaal
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 raadslid, Gemeenteraad
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
  • Actief sinds 30 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens