P.P.E. (Paul) Lempens

Naam: P.P.E. (Paul) Lempens

fractielid en raadslid, Weert Lokaal
raadslid, Gemeenteraad
commissielid, Raadscommissie Samenleving & Bestuur
commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
p.lempens@raadweert.nu
fractielid en raadslid Actief sinds 04 jul. 2024 Bekijk pagina

Algemeen

06-11710309

Nevenfuncties

- Bestuurder Lokaal/Regionaal bij Vakbond FNV (bezoligd);

- Lid kerkbestuur / penningmeester St. Oda parochie (onbezoldigd);

- Buitengewoon bedienaar vd Heilige Communie St. Oda parochie (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 04 jul. 2024 fractielid en raadslid, Weert Lokaal
  • Actief sinds 04 jul. 2024 raadslid, Gemeenteraad
  • Actief sinds 04 jul. 2024 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Bestuur
  • Actief sinds 04 jul. 2024 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie

2024

  • 13 mrt. 2024 - 27 jun. 2024 fractielid en raadslid, Weert Lokaal
  • 13 mrt. 2024 - 27 jun. 2024 raadslid, Gemeenteraad
  • 13 mrt. 2024 - 27 jun. 2024 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
  • 13 mrt. 2024 - 27 jun. 2024 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens