H.C.M. (Karin) Duijsters

Naam: H.C.M. (Karin) Duijsters

fractielid en raadslid, DUS Weert
raadslid, Gemeenteraad
lid, Vertrouwenscommissie
commissielid, Raadscommissie Samenleving & Bestuur
commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
k.duijsters@raadweert.nu
fractielid en raadslid Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 06-10467823

 

Biografie Karin Duijsters

Ich bin unne èchte Wieërtenaar, geboore en getooge op Bosseve. Unne èchte Brökwagter um precies te zeen!

Mens, dier en natuur in evenwicht!

Sinds 2014 ben ik lid van de gemeenteraad in Weert. Positieve veranderingen teweeg brengen voor de inwoners van Weert was mijn motivatie om de politiek in de gaan. Verbindingen zoeken dat vind ik belangrijk. De indiaanse spreuk in mijn woonkamer sluit hier helemaal op aan: Work together for the benefit of all Mankind.

Mijn passie ligt bij cultuur, natuur en dieren.
Successen op dit vlak door mijn inbreng:

 • Schutterijen en zangverenigingen werden ontzien bij bezuinigingen. 
 • De motie statiegeld op kleine flesjes wat ertoe geleid heeft dat Weert zich als eerste Nederlandse gemeente heeft aangesloten bij de Statiegeldalliantie.
 • De plaatselijke opvang van zwerfdieren gegarandeerd in Weert.
 • Bij onderhoud in de openbare ruimte doorlopend aangeven om rekening te houden met de biodiversiteit waardoor er in 2022 op een meer ecologische wijze zal worden aanbesteed.
 • Het in 2022 afschaffen van de hondenbelasting in de gemeente Weert.

Als raadslid kun je veel betekenen voor inwoners, niet alleen in de politieke arena maar ook achter de schermen. Niet te veel praten maar doen en oplossingen zoeken met elkaar en voor elkaar.

Ik vind het belangrijk dat bij besluiten de belangen en gevolgen voor mens, dier en natuur hand in hand gaan.

Nevenfuncties

 • Penningmeester / secretaris van de Stichting fractie Duijsters (onbezoldigd).

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 30 mrt. 2022 fractielid en raadslid, DUS Weert
 • Actief sinds 27 mrt. 2014 raadslid, Gemeenteraad
 • Actief sinds 15 jun. 2022 lid, Vertrouwenscommissie
 • Actief sinds 21 feb. 2024 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Bestuur
 • Actief sinds 01 sep. 2018 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie

2024

 • 01 sep. 2018 - 21 feb. 2024 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 01 sep. 2018 - 21 feb. 2024 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur

2022

 • 11 mrt. 2020 - 29 mrt. 2022 plv. lid, Auditcommissie
 • 13 jan. 2020 - 29 mrt. 2022 fractievoorzitter en raadslid, Fractie Duijsters
 • 13 jan. 2020 - 29 mrt. 2022 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
 • 13 jan. 2020 - 29 mrt. 2022 fractievoorzitter, Agendacommissie

2020

 • 30 mei 2018 - 11 mrt. 2020 lid, Auditcommissie
 • 10 okt. 2018 - 13 jan. 2020 raadslid, Fractie Goubet - Duijsters

2018

 • 27 mrt. 2014 - 10 okt. 2018 raadslid, SP
 • 09 jul. 2014 - 01 sep. 2018 commissielid, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 09 jul. 2014 - 01 sep. 2018 commissielid, Raadscommissie Ruimte
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens