drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

w.van.eijk@weert.nl

Algemeen

Tel. 0495-575209

 

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.

Gerelateerd aan het wethouderambt:

 1. Lid van het Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) (onbezoldigd);
 2. Plv. lid van het bestuur ICT Noord- en Midden Limburg (onbezoldigd);
 3. Plv. lid van het Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (onbezoldigd);
 4. Lid van het Bestuur van Inkoopcentrum Zuid (onbezoldigd);
 5. Voorzitter Platform Vitale Veehouderij (onbezoldigd).

Niet gerelateerd aan het wethouderambt:

 • Penningmeester Stichting Fractie-Ondersteuning VVD-Statenfractie Provincie Limburg (onbezoldigd).

 

Functie historie

2023

 • 01 sep. 2018 - 24 nov. 2023 wethouder, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 01 sep. 2018 - 24 nov. 2023 wethouder, Raadscommissie Middelen & Bestuur
 • 31 mei 2018 - 24 nov. 2023 wethouder, VVD
 • 31 mei 2018 - 24 nov. 2023 wethouder, Gemeenteraad
 • 31 mei 2018 - 24 nov. 2023 wethouder, College van B&W

2022

 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 fractielid en raadslid, VVD
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 raadslid, Gemeenteraad
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 30 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur

2018

 • 31 mei 2018 - 01 sep. 2018 wethouder, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 31 mei 2018 - 01 sep. 2018 wethouder, Raadscommissie Ruimte
 • 27 jan. 2016 - 31 mei 2018 plv. lid, Auditcommissie
 • 09 jul. 2014 - 31 mei 2018 commissielid, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 09 jul. 2014 - 31 mei 2018 commissielid, Raadscommissie Ruimte
 • 27 mrt. 2014 - 31 mei 2018 raadslid, VVD
 • 27 mrt. 2014 - 31 mei 2018 raadslid, Gemeenteraad
 • 24 apr. 2017 - 21 mrt. 2018 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg
 • 24 apr. 2017 - 21 mrt. 2018 fractievoorzitter, Agendacommissie

2016

 • 25 feb. 2015 - 27 jan. 2016 lid, Auditcommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens