M.M.C.F. (Marie-Michèle) Stokbroeks (06-54293909)

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: M.M.C.F. (Marie-Michèle) Stokbroeks (06-54293909)

mstokbroeks.weert@gmail.com

Algemeen

Tel. 0495-546938; 06-54293909

Nevenfuncties

 • Medewerker ontwikkeling II (Wmo), regievoerder sociaal domein bij de gemeente Deurne (bezoldigd);
 • Bestuurslid carnavalsvereniging 'Wi-j Vae Heite Zul Djae Noeets Weite'. (onbezoldigd).

Functie historie

2019

 • 01 sep. 2018 - 25 sep. 2019 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 01 sep. 2018 - 25 sep. 2019 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 01 sep. 2018 - 25 sep. 2019 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
 • 30 mei 2018 - 25 sep. 2019 lid, Auditcommissie
 • 01 mrt. 2015 - 25 sep. 2019 fractievoorzitter, Agendacommissie
 • 24 sep. 2014 - 25 sep. 2019 lid, Vertrouwenscommissie
 • 16 mrt. 2006 - 25 sep. 2019 fractievoorzitter en raadslid, D66
 • 16 mrt. 2006 - 25 sep. 2019 raadslid, Gemeenteraad
 • 16 mrt. 2006 - 25 sep. 2019 fractievoorzitter, Fractievoorzittersoverleg

2018

 • 09 jul. 2014 - 01 sep. 2018 commissielid, Raadscommissie Bedrijfsvoering en inwoners
 • 09 jul. 2014 - 01 sep. 2018 commissielid, Raadscommissie Ruimte
 • 25 feb. 2015 - 28 mrt. 2018 plv. lid, Auditcommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens