J. (Jeroen) Weekers

Naam: J. (Jeroen) Weekers

fractielid en commissielid-niet-raadslid, CDA
commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
j.weekers@raadweert.nu
fractielid en commissielid-niet-raadslid Actief sinds 15 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 06-15136592

Nevenfuncties

 • Afdelingshoofd Bedrijfsvoering/ loco-secretaris bij Gemeente Eersel (bezoldigd);
 • Directeur-bestuurder bij Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (bezoldigd);
 • Eigenaar van de onderneming Albalux Advies (bezoldigd);
 • Voorzitter bij Personeelsvereniging gemeente Eersel (onbezoldigd);
 • Bestuurslid bij Stichting Streekomroep Weert (onbezoldigd);
 • Secretaris bij Stichting Natuur- en Milieueducatie (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 15 jun. 2022 fractielid en commissielid-niet-raadslid, CDA
 • Actief sinds 15 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie

2022

 • 02 mei 2019 - 28 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Samenleving & Inwoners
 • 02 mei 2019 - 28 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
 • 05 jul. 2018 - 28 mrt. 2022 fractielid en commissielid-niet-raadslid, CDA
 • 05 jul. 2018 - 28 mrt. 2022 commissielid, Raadscommissie Middelen & Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens