W.H. (Werner) Kupers

Naam: W.H. (Werner) Kupers

fractielid en commissielid-niet-raadslid, D66
commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
w.kupers@raadweert.nu
fractielid en commissielid-niet-raadslid Actief sinds 15 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 06-40153411

Nevenfuncties

  • Beleidsadviseur Mobiliteit, gemeente Venlo (bezoldigd);
  • Bestuursfunctie Amicita 1842 (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 15 jun. 2022 fractielid en commissielid-niet-raadslid, D66
  • Actief sinds 15 jun. 2022 commissielid, Raadscommissie Ruimte & Economie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens