Coalitieprogramma en portefeuilleverdeling B&W

Hier kunt u het Coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling van het College van B&W downloaden.

In het Coalitieprogramma Weert 2018-2022 leggen de raadsfracties die samen de coalitie vormen, op hoofdlijnen de doelstellingen voor deze raadsperiode vast.

In de Portefeuilleverdeling B&W van Weert 2018-2022 kunt u zien voor welke onderwerpen de betreffende portefeuillehouder (burgemeester en wethouders) verantwoordelijk is.
LET OP! Omdat burgemeester Heijmans zijn taken tijdelijk heeft neergelegd nemen de wethouders elk een deel van zijn portefeuille waar (zie onderstaande tabel).

Onderwerp

Wordt overgenomen door

Openbare orde en veiligheid
- Integrale veiligheid
- Veiligheidsregio

Regionale Samenwerking
- SML

Geert Gabriëls

Openbare orde en veiligheid
- Handhaving (coördinatie en horeca) 

Facilitaire zaken

Wendy van Eijk

Personeel
- Personeel algemeen
- Strategisch personeelsbeleid

Paul Sterk

Integriteit
- Algemeen

Regionale samenwerking
- Keyport

Martijn van den Heuvel

ICT
- Masterplan digitale transitie
- ICT NML

Tessa Geelen