Organisatie

Periode

Huidig

Fracties

Weert Lokaal

11 zetels
Bekijk pagina
Leden van Weert Lokaal
 1. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig fractievoorzitter en raadslid
 2. J. (Jaimie) Briels fractielid en raadslid
 3. R.J.B. (Robyn) Dörenberg fractielid en raadslid vanaf 27-06-2024
 4. P.H.A.M. (Pierre) Emans fractielid en raadslid
 5. J.W.J. (Jeroen) Goubet fractielid en raadslid
 6. E.P.H.M. (Els) Henderikx fractielid en raadslid
 7. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen fractielid en raadslid
 8. M. (Miel) Koolen fractielid en raadslid
 9. P.P.E. (Paul) Lempens fractielid en raadslid vanaf 04-07-2024
 10. J.M.M. (Ruud) Meulen fractielid en raadslid vanaf 12-06-2024
 11. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen fractielid en raadslid
 12. G. (Glenn) van Dijk fractielid en commissielid-niet-raadslid vanaf 13-03-2024
 13. P.A.M. (Peter) Küsters fractielid en commissielid-niet-raadslid
 14. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 15. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 16. drs. P.H. (Paul) Spruijt wethouder vanaf 12-06-2024

DUS Weert

6 zetels
Bekijk pagina
Leden van DUS Weert
 1. P.R.J. (Piet) Scholten fractievoorzitter en raadslid vanaf 01-02-2024
 2. dr. P.H.H. (Peter) Weekers plv. fractievoorzitter en raadslid vanaf 01-04-2024
 3. P.L.H. (Peter) van Akkerveken fractielid en raadslid
 4. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren fractielid en raadslid vanaf 01-02-2024
 5. H.C.M. (Karin) Duijsters fractielid en raadslid
 6. A.P.P. (Aase) Wip fractielid en raadslid
 7. R. (Rob) van Dooren fractielid en commissielid-niet-raadslid
 8. M.J. (Mieke) Marechal-Wolter fractielid en commissielid-niet-raadslid

VVD

5 zetels
Bekijk pagina
Leden van VVD
 1. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen fractievoorzitter en raadslid
 2. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh plv. fractievoorzitter en raadslid
 3. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA fractielid en raadslid
 4. F.M.W.M. (Fer) Kurvers fractielid en raadslid
 5. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers fractielid en raadslid
 6. M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen fractielid en commissielid-niet-raadslid
 7. Thomas van Gemert wethouder

CDA

4 zetels
Bekijk pagina
Leden van CDA
 1. P.H.H.G. (Peter) Mols fractievoorzitter en raadslid
 2. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans fractielid en raadslid
 3. P.J.H. (Pierre) Sijben fractielid en raadslid
 4. H. (Hendrik) Stals EMSD fractielid en raadslid
 5. J.E.H.M. (Jan) Stroek fractielid en commissielid-niet-raadslid
 6. J. (Jeroen) Weekers fractielid en commissielid-niet-raadslid

D66

2 zetels
Bekijk pagina
Leden van D66
 1. P.C.I. (Patricia) van der Vegt fractievoorzitter en raadslid
 2. G.D. (Gerard) Knoop fractielid en raadslid
 3. G.R.P.M. (Rob) Gerits fractielid en commissielid-niet-raadslid vanaf 12-06-2024
 4. mr. E.P.M. (Eline) Korten fractielid en commissielid-niet-raadslid
 5. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder

PvdA

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van PvdA
 1. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans fractievoorzitter en raadslid
 2. M. (Malika) Zaâboul fractielid en commissielid-niet-raadslid

GroenLinks

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van GroenLinks
 1. T.L.H. (Tavinho) Karg fractievoorzitter en raadslid
 2. P. (Petra) van Raaij fractielid en commissielid-niet-raadslid
 3. dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen fractielid en commissielid-niet-raadslid

Van de Loo

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van Van de Loo
 1. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo fractievoorzitter en raadslid

Bestuur & Organisatie

College van B&W

Bekijk pagina
Leden van College van B&W
 1. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
 2. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 3. Thomas van Gemert wethouder
 4. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 5. drs. P.H. (Paul) Spruijt wethouder vanaf 12-06-2024
 6. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
 7. A.M.A. (Anne-Marie) Vrijenhoek secretaris

Gemeenteraad

31 zetels
Bekijk pagina
Leden van Gemeenteraad
 1. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM voorzitter
 2. P.J.H. (Pierre) Sijben 1e plv. raadsvoorzitter
 3. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen 2e plv. raadsvoorzitter
 4. P.L.H. (Peter) van Akkerveken raadslid
 5. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren raadslid
 6. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh raadslid
 7. J. (Jaimie) Briels raadslid
 8. H.C.M. (Karin) Duijsters raadslid
 9. R.J.B. (Robyn) Dörenberg raadslid vanaf 27-06-2024
 10. P.H.A.M. (Pierre) Emans raadslid
 11. J.W.J. (Jeroen) Goubet raadslid
 12. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans raadslid
 13. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen raadslid
 14. E.P.H.M. (Els) Henderikx raadslid
 15. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans raadslid
 16. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen raadslid
 17. T.L.H. (Tavinho) Karg raadslid
 18. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig raadslid
 19. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA raadslid
 20. G.D. (Gerard) Knoop raadslid
 21. M. (Miel) Koolen raadslid
 22. F.M.W.M. (Fer) Kurvers raadslid
 23. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers raadslid
 24. P.P.E. (Paul) Lempens raadslid vanaf 04-07-2024
 25. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo raadslid
 26. J.M.M. (Ruud) Meulen raadslid vanaf 12-06-2024
 27. P.H.H.G. (Peter) Mols raadslid
 28. P.R.J. (Piet) Scholten raadslid
 29. P.J.H. (Pierre) Sijben raadslid
 30. H. (Hendrik) Stals EMSD raadslid
 31. P.C.I. (Patricia) van der Vegt raadslid
 32. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen raadslid
 33. dr. P.H.H. (Peter) Weekers raadslid
 34. A.P.P. (Aase) Wip raadslid
 35. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 36. Thomas van Gemert wethouder
 37. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 38. drs. P.H. (Paul) Spruijt wethouder vanaf 12-06-2024
 39. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
 40. mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
 41. P.A.W. (Paul) Otten plv. griffier

Presidium

Bekijk pagina
Leden van Presidium
 1. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM voorzitter
 2. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen fractievoorzitter
 3. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans fractievoorzitter
 4. T.L.H. (Tavinho) Karg fractievoorzitter
 5. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig fractievoorzitter
 6. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo fractievoorzitter
 7. P.H.H.G. (Peter) Mols fractievoorzitter
 8. P.R.J. (Piet) Scholten fractievoorzitter vanaf 01-02-2024
 9. P.C.I. (Patricia) van der Vegt fractievoorzitter
 10. mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
 11. A.M.A. (Anne-Marie) Vrijenhoek secretaris

Griffie

Leden van Griffie
 1. mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
 2. P.A.W. (Paul) Otten raadsadviseur / plv. griffier
 3. T.A.M. (Tessie) Florack medewerker griffie commissiegriffier
 4. A.G.T. (Anita) Konings-Maes medewerker griffie commissiegriffier tot 19-08-2024
 5. S.L.M. (Sam) van der Heijden communicatie adviseur raad

Rekenkamer Weert

Bekijk pagina
Leden van Rekenkamer Weert
 1. J. (Judith) Hendrickx lid
 2. T.A.M. (Tessie) Florack secretaris Rekenkamer

Sprekersplein

Bekijk pagina
Leden van Sprekersplein
 1. P.H.H.G. (Peter) Mols voorzitter
 2. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans plv. voorzitter

Informatiebijeenkomst

Bekijk pagina
Leden van Informatiebijeenkomst
 1. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh voorzitter
 2. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans plv. voorzitter
 3. T.A.M. (Tessie) Florack commissiegriffier
 4. A.G.T. (Anita) Konings-Maes commissiegriffier tot 19-08-2024

Agendacommissie

Bekijk pagina
Leden van Agendacommissie
 1. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM voorzitter
 2. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen fractievoorzitter
 3. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans fractievoorzitter
 4. T.L.H. (Tavinho) Karg fractievoorzitter
 5. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig fractievoorzitter
 6. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo fractievoorzitter
 7. P.H.H.G. (Peter) Mols fractievoorzitter
 8. P.C.I. (Patricia) van der Vegt fractievoorzitter
 9. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissievoorzitter
 10. P.R.J. (Piet) Scholten commissievoorzitter
 11. P.J.H. (Pierre) Sijben 1e plv. raadsvoorzitter
 12. mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten raadsgriffier
 13. A.M.A. (Anne-Marie) Vrijenhoek secretaris

Commissies

Auditcommissie

Bekijk pagina
Leden van Auditcommissie
 1. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh voorzitter en lid
 2. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig plv. voorzitter en lid
 3. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans lid
 4. T.L.H. (Tavinho) Karg lid
 5. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo lid
 6. P.R.J. (Piet) Scholten lid
 7. P.J.H. (Pierre) Sijben lid
 8. P.C.I. (Patricia) van der Vegt lid
 9. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren plv. lid
 10. P.H.A.M. (Pierre) Emans plv. lid
 11. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA plv. lid
 12. G.D. (Gerard) Knoop plv. lid
 13. P.A.W. (Paul) Otten secretaris

Werkgeverscommissie

Bekijk pagina
Leden van Werkgeverscommissie
 1. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen voorzitter en lid
 2. G.D. (Gerard) Knoop plv. voorzitter en lid
 3. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren lid
 4. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen lid
 5. mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten secretaris

Vertrouwenscommissie

Bekijk pagina
Leden van Vertrouwenscommissie
 1. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
 2. H.C.M. (Karin) Duijsters lid
 3. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans lid
 4. T.L.H. (Tavinho) Karg lid
 5. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo lid
 6. H. (Hendrik) Stals EMSD lid
 7. P.C.I. (Patricia) van der Vegt lid
 8. mr. M.H.R.M. (Madeleine) Wolfs-Corten secretaris

Raadscommissie Samenleving & Bestuur

Bekijk pagina
Leden van Raadscommissie Samenleving & Bestuur
 1. J. (Jaimie) Briels commissievoorzitter vanaf 21-02-2024
 2. A.P.P. (Aase) Wip plv. commissievoorzitter vanaf 21-02-2024
 3. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid vanaf 21-02-2024
 4. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid vanaf 21-02-2024
 5. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid vanaf 21-02-2024
 6. J. (Jaimie) Briels commissielid vanaf 21-02-2024
 7. G. (Glenn) van Dijk commissielid vanaf 13-03-2024
 8. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid vanaf 21-02-2024
 9. R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid vanaf 27-06-2024
 10. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid vanaf 21-02-2024
 11. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid vanaf 21-02-2024
 12. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid vanaf 21-02-2024
 13. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid vanaf 21-02-2024
 14. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid vanaf 21-02-2024
 15. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid vanaf 21-02-2024
 16. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid vanaf 21-02-2024
 17. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid vanaf 21-02-2024
 18. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid vanaf 21-02-2024
 19. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid vanaf 21-02-2024
 20. G.D. (Gerard) Knoop commissielid vanaf 21-02-2024
 21. M. (Miel) Koolen commissielid vanaf 21-02-2024
 22. mr. E.P.M. (Eline) Korten commissielid vanaf 21-02-2024
 23. F.M.W.M. (Fer) Kurvers commissielid vanaf 21-02-2024
 24. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid vanaf 21-02-2024
 25. P.P.E. (Paul) Lempens commissielid vanaf 04-07-2024
 26. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid vanaf 21-02-2024
 27. M.J. (Mieke) Marechal-Wolter commissielid vanaf 21-02-2024
 28. J.M.M. (Ruud) Meulen commissielid vanaf 12-06-2024
 29. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid vanaf 21-02-2024
 30. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid vanaf 21-02-2024
 31. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid vanaf 21-02-2024
 32. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid vanaf 21-02-2024
 33. J.E.H.M. (Jan) Stroek commissielid vanaf 21-02-2024
 34. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid vanaf 21-02-2024
 35. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid vanaf 21-02-2024
 36. dr. W.H.J.M. (Wim) Verstappen commissielid vanaf 21-02-2024
 37. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid vanaf 21-02-2024
 38. A.P.P. (Aase) Wip commissielid vanaf 21-02-2024
 39. M. (Malika) Zaâboul commissielid vanaf 21-02-2024
 40. T.A.M. (Tessie) Florack commissiegriffier vanaf 21-02-2024
 41. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester vanaf 21-02-2024
 42. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder vanaf 21-02-2024
 43. Thomas van Gemert wethouder vanaf 21-02-2024
 44. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder vanaf 21-02-2024
 45. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder vanaf 21-02-2024

Raadscommissie Ruimte & Economie

Bekijk pagina
Leden van Raadscommissie Ruimte & Economie
 1. P.R.J. (Piet) Scholten commissievoorzitter
 2. F.M.W.M. (Fer) Kurvers plv. commissievoorzitter vanaf 21-02-2024
 3. P.L.H. (Peter) van Akkerveken commissielid
 4. I.F.A.J. (Conny) Beenders-Van Dooren commissielid
 5. M.T.H. (Marie-Thérèse) van den Bergh commissielid
 6. H.C.M. (Karin) Duijsters commissielid
 7. R.J.B. (Robyn) Dörenberg commissielid vanaf 27-06-2024
 8. P.H.A.M. (Pierre) Emans commissielid
 9. J.W.J. (Jeroen) Goubet commissielid
 10. mr. C.G.E. (Colette) Grijmans commissielid
 11. L.J.M.A. (Lilian) van Grimbergen commissielid
 12. E.P.H.M. (Els) Henderikx commissielid
 13. drs. L.F.A. (Leon) Heuvelmans commissielid
 14. C.J.C. (Carla) Jacobs-Verstappen commissielid
 15. M.H.A. (Miranda) Jeurninck-Feijen commissielid
 16. T.L.H. (Tavinho) Karg commissielid
 17. J.C. (Jurrella) Kleinmoedig commissielid
 18. E.P.M. (Evert) Kneepkens MSc. RA commissielid
 19. G.D. (Gerard) Knoop commissielid
 20. M. (Miel) Koolen commissielid
 21. P.A.M. (Peter) Küsters commissielid
 22. mr. L.F.J.M. (Lars) Lambers commissielid
 23. P.P.E. (Paul) Lempens commissielid vanaf 04-07-2024
 24. ing. H.J.W.M. (Henk) van de Loo commissielid
 25. J.M.M. (Ruud) Meulen commissielid vanaf 12-06-2024
 26. P.H.H.G. (Peter) Mols commissielid
 27. P. (Petra) van Raaij commissielid
 28. P.R.J. (Piet) Scholten commissielid
 29. P.J.H. (Pierre) Sijben commissielid
 30. H. (Hendrik) Stals EMSD commissielid
 31. P.C.I. (Patricia) van der Vegt commissielid
 32. P.G.M. (Iron) Verhees-Vaessen commissielid
 33. J. (Jeroen) Weekers commissielid
 34. dr. P.H.H. (Peter) Weekers commissielid
 35. A.P.P. (Aase) Wip commissielid
 36. R. (Rob) van Dooren commissielid-niet-raadslid
 37. G.R.P.M. (Rob) Gerits commissielid-niet-raadslid vanaf 12-06-2024
 38. A.G.T. (Anita) Konings-Maes commissiegriffier tot 19-08-2024
 39. mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM burgemeester
 40. M.B. (Michèle) Ferrière wethouder
 41. Thomas van Gemert wethouder
 42. M.J. (Martijn) van den Heuvel MSc. wethouder
 43. L.A.W. (Lizbeth) Steinbach wethouder
Ophalen gegevens

2024

Ophalen gegevens

2023

Ophalen gegevens

2022

Ophalen gegevens

2021

Ophalen gegevens

2020

Ophalen gegevens

2019

Ophalen gegevens

2018

Ophalen gegevens

2017

Ophalen gegevens

2016

Ophalen gegevens

2015

Ophalen gegevens

2014

Ophalen gegevens

2013

Ophalen gegevens

2012

Ophalen gegevens

2011

Ophalen gegevens

2010

Ophalen gegevens

2009

Ophalen gegevens

2008

Ophalen gegevens

2007

Ophalen gegevens

2006

Ophalen gegevens

2005

Ophalen gegevens

2004

Ophalen gegevens

2003

Ophalen gegevens

2002

Ophalen gegevens