Rekenkamer Weert

Naam: Rekenkamer Weert

rekenkamer@weert.nl

 

De Rekenkamer is een orgaan dat is ingesteld door de gemeenteraad. De Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

 

De rekenkamer bestaat uit twee externe leden, één voorzitter (tevens lid)(vacant) en één lid.

 

De Rekenkamer vergadert in beginsel in beslotenheid. In elke vergadering wordt bepaald of en zo ja welke informatie openbaar wordt gemaakt.
Agenda´s en verslagen zijn niet openbaar, daarom vindt u deze hier niet.

 

De onderzoeksthema´s, onderzoeksstappen en onderzoeksrapporten zijn wel openbaar. 
Deze vindt u onder de knop 'thema's'.

 

Contact

Als u een brief wilt sturen aan de rekenkamer, richt deze dan aan:

Rekenkamer Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

Leden

Leden van Rekenkamer Weert

  1. J. (Judith) Hendrickx lid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens