Sprekersplein

LET OP! Het Sprekersplein wordt voor de zomer niet georganiseerd. Zodra het wel weer gebeurt wordt dit vermeld op de website en vindt u daar ook meer informatie over. 
Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een niet-geagendeerd onderwerp, dan is dat mogelijk in een vergadering van een raadscommissie.
Neem hiervoor contact op met de griffie. 

De gemeenteraad wil graag in gesprek gaan met de inwoners, instellingen en bedrijven van Weert en heeft daarom besloten om een aantal keren per jaar een sprekersplein te organiseren. Op het sprekersplein is er ruimte voor gesprekken en interactie tussen inwoners en raad. Dat gebeurt ook niet in het stadhuis, maar bij voorkeur op locatie, in de dorpen en wijken van de gemeente Weert. Soms lukt het niet om een geschikte locatie buiten het stadhuis te vinden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er erg veel publiek wordt verwacht of als er onvoldoende technische voorzieningen zijn. Dan wordt het sprekersplein in de raadzaal van het stadhuis gehouden.

Alle raadsleden en commissieleden kunnen het sprekersplein bijwonen.

Voor het sprekersplein kunnen inwoners, instellingen en organisaties onderwerpen aanmelden, waarover zij de raad willen informeren.
Dat kan op twee manieren:

  • spreekrecht aanvragen, dan krijgt u 5 minuten tijd om iets te vertellen aan de gemeenteraad;
  • een presentatie houden, dan krijgt u 15 minuten tijd.

Het spreekrecht moet gaan over onderwerpen die niet op de agenda staan van een van de raadscommissies of de gemeenteraad.

Spreekrecht moet worden aangevraagd bij de griffie via telefoonnummer via email griffie@weert.nl of telefonisch via 0495-575206 of 575207. U vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt spreken. Zij bekijken dan samen met u hoe uw onderwerp het beste geagendeerd kan worden en kunnen u adviseren over de manier waarop u de raad kunt informeren. 

Een presentatie kunt u aanmelden tot  1 ½ week voor aanvang van het sprekersplein.

Na het spreekrecht kunnen de raadsleden u korte, verhelderende vragen stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een spreker en raadsleden. Als dat mogelijk is geeft de voorzitter aan wat er met uw inbreng gebeurt.

Er kunnen ook presentaties worden gegeven door medewerkers van de gemeente namens het college van Burgemeester en Wethouders. Maar de onderwerpen vanuit de inwoners hebben altijd voorrang. 

Voorzitter van het sprekersplein is de heer P. Mols.
Plaatsvervangend voorzitter van het sprekersplein is de heer L. Heuvelmans.

U vindt de data waarop het sprekersplein wordt gehouden op de website van de gemeente: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Sprekersplein/Komende-vergaderingen/.