VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie
Datum: 14-10-2020 19:30:00 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
1
1
2
0
1
0
1
2
6
0
16
0
12
10
5
7
0