Raadscommissie Ruimte en Economie 15 oktober 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda


 •  

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter heropent de openbare vergadering van de Raadscommissie Ruimte & Economie van 14 oktober 2020, voortgezet op 15 oktober 2020 om 19:30 uur en heet de aanwezigen en de luisteraars thuis welkom.

  Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw K. Duijsters, de heer P. Mols, mevrouw C. Grijmans en de heer J. Weekers.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL:
  1. Het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPGeuzendijk17-VA01 gewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan "Geuzendijk 17" geen exploitatieplan vast te stellen.
  4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL:
  1. Het bestemmingsplan "De Horst 2A" met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPDeHorst2A-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Het bestemmingsplan "De Horst 2A" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
  3. Voor het bestemmingsplan "De Horst 2A" geen exploitatieplan vast te stellen.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL:
  In te stemmen met de Parkeerverordening 2021.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  VOORSTEL:
  Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de Huurders Adviesgroep.

  TOEZEGGINGEN
  Geen.

  ADVIES COMMISSIE
  De commissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit op 15-10-2020 om 20.50 uur de vergadering van de Raadscommissie Ruimte & Economie van 14-10-2020.

  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 2 december 2020,

  De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

   

   

  P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek

   

   

  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)