Raadscommissie Samenleving en Inwoners 12 september 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: F.M.W.M. Kurvers (VVD) (plv. voorzitter)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), F.M.W.M. Kurvers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), T. Winters (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  G.A.J. Collignon (Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (Goubet-Duijsters), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Goubet-Duijsters), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers, (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.C.I. van der Vegt (D66), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), T.E.C. Geelen (CDA) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning: -
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van: de heer Heuvelmans, mevrouw Duijsters en de heer Goubet.
  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn in de raadsvergadering van 3 juli 2019 geen toezeggingen gedaan door de portefeuillehouders.
  vergroten verkleinen laden...
 • -De vragen over de datum van de informatieavond wijkaccommodaties en de parkeersituatie locatie Annendaal worden ter vergadering beantwoord.
  -De vragen m.b.t. jongerenparticipatie (in kaart brengen behoefte) worden ter vergadering beantwoord. Op de vraag over het exploitatieoverzicht van het Kwintet wordt schriftelijk teruggekomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Geen opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Geen opmerkingen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Sterk beantwoord:
  • De vragen over personen met verward gedrag en GGZ worden ter vergadering beantwoord maar zullen daarnaast ook schriftelijk worden beantwoord (TOEZEGGING).
  • De vragen over de kleinere zorgorganisaties.
  • De vragen over het programma Samen aan de Slag.
  • De vagen over de stand van zaken Kr8tig.

  De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
  • De vraag over de oorzaak van het beperken van de openingstijden van de het zelfregiecentrum.
  • De vragen over het plan van aanpak mensen met verward gedrag (hoeveel mensen hebben een crisiskaart, wat is hun ervaring daaromtrent en hoe wordt de crisiskaart verder uitgerold).

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord:
  • De vragen over het tekort op de begroting van de EK triathlon.
  • De vragen over de laatste stand van zaken van de microbar, de communicatie met de wethouder hieromtrent en de status van de bestuursopdracht.
  • De vragen over het onderwerp openbare toiletten.

  De volgende vraag wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
  Vóór de begroting wordt teruggekomen bij de raad met een financieel totaaloverzicht van de EK triathlon.

  De volgende vraag wordt schriftelijk door wethouder Gabriëls beantwoord (TOEZEGGING):
  • De vraag of er bij kermis of carnaval al dan niet randactiviteiten zouden moeten worden georganiseerd (volgens DUS Weert zijn kermis en carnaval namelijk zo dragend dat ze op zichzelf kunnen bestaan).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.
  vergroten verkleinen laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 22 oktober 2019,
  De commissiegriffier,
  P.A.W. Otten

  De voorzitter,
  L.F.A. Heuvelmans
  vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)