Raadscommissie Samenleving en Inwoners 19 januari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  AANWEZIGEN

  geen documenten

  Op 19 januari 2021

  Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
  Commissiegriffier: P.A.W. Otten

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J. Briels (Weert Lokaal) (alleen bij punt 11), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters) (vanaf punt 10), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD) (vanaf punt 7), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA) (vanaf punt 8), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66) (alleen bij punt 11), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Afwezig de leden:
  J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers, (VVD), J. Weekers (CDA), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk

  Ambtelijke ondersteuning (bij agendapunt 11):
  M. Arts, L. Korten, P. Trines

  Op 21-01-2021:

  Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig de leden:

  J. Briels (Weert Lokaal), H.C.M. Duijsters (Duijsters), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers, (VVD), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J. Weekers (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal) 

  Aanwezig de portefeuillehouders:

  C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal). 

  Afwezig de portefeuillehouders: G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk.

  Ambtelijke ondersteuning: -

  Op 26 januari 2021:

  Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)

  Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  Aanwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Duijsters), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. Van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

  Afwezig de leden:

  J. Briels (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M. Lambers, (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), H. Stals (CDA), J. Weekers (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)

  Aanwezig de portefeuillehouders:

  W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk.

  Afwezig de portefeuillehouders: C.C. Leppink-Schuitema (Burgemeester) en G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: -

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  ALGEMENE AGENDAPUNTEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.

  Opening.

  geen documenten

  De voorzitter opent de vergadering.
  Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer Groenen (Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Limburg).

  Bij agendapunt 12 (gebiedsvisie Keent en Moesel) zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van twee groepjes leerlingen van Het College.

  Uit het eerste groepje verzorgen Pleun Immers en Bo Piepers de presentatie. In het tweede groepje zijn dat Mara van der Kampen, Janneke Neeskens en Ralf Steinmetz.

  De presentaties  zijn alleen voor raads- en commissieleden te zien (vanwege de AVG) .

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Jacobs merkt op dat haar vraag over de aan de raad gerichte brief 616 (kinderopvangtoeslagaffaire) niet schriftelijk is beantwoord.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Ter kennisname:

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De heer Sijben merkt op dat er nog geen antwoord is op de vraag over “openbaarheid van informatie en documenten”. Burgemeester Leppink geeft aan dat de informatie z.s.m. beschikbaar wordt gesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.3

  Beleidskalender.

  1 documenten

  Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7.

  Rondvraag.

  3 documenten

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls en Sterk beantwoord:
  ·         De vragen over de sociale gevolgen voor jongeren en ouderen als gevolg van covid-19.

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Sterk beantwoord:
  ·         De vraag over het opnemen van gesprekken door burgers.
  ·         De vraag over TILS 1630: over de maatschappelijke opvang en de subsidie van het zelfregiecentrum en de afhankelijkheid van de gemeente Venlo.

  De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder van Eijk beantwoord:
  ·         De vraag over TILS 1631: inhuur ten laste van COA gelden 2020 (waarom niet door de raad vastgesteld?).

  De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van den Heuvel beantwoord:
  ·         De vraag over het nationaal jeugdontbijt (kosten voortzetting en nut en noodzaak).
  ·         De vraag over de problematiek in de Serviliusstraat (ziet het college dat ook zo en wordt er actie ondernomen?).

  De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGINGEN):
  - De vraag over de subsidieopbouw Keenterhart (specificatie huurkosten en loonkosten wordt beschikbaar gesteld).
  - De vraag over onderwijsexperimenten. Aanvragen worden inzichtelijk gemaakt en aan de raad beschikbaar gesteld.
  - De evaluatieverslagen van Stichting toegankelijk Weert 2019 en 2020 worden indien beschikbaar aan de raad beschikbaar gesteld.
  - De vraag over de subsidiebeschikking aan Stichting Toegankelijk Weert (de subsidie is € 4.500,- maar er wordt vermeld dat ieder kwartaal € 1.250,- wordt overgeboekt en dan zou het € 5.000,- zijn).
  - De vraag over de ontvangen e-mail over het vergeten kind (herkent de wethouder de aanbevelingen en wordt daar iets mee gedaan?).

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • .

  RAADSVOORSTELLEN

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: G. Gabriëls. 
   

   

  Voorstel
  1.    Kennis te nemen van de aanvragen en projectplannen van de organisaties die in de provinciale cultuurplanperiode 2021-2024 een aanvraag indienen en activiteiten organiseren in Weert;
  2.    Voor de jaren 2021 en 2022 de volgende bedragen beschikbaar stellen:
  a.     Een bedrag van maximaal € 25.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan het Limburg Festival;
  b.    Een bedrag van maximaal € 20.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting Percussion Friends;
  c.     Een bedrag van maximaal € 7.500,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting Destination Unknown;
  3.    Het college opdragen de beslispunten onder 2 behorende subsidiebesluiten te nemen;
  4. Het totaalbedrag van € 52.500,- per jaar in 2021 en 2022 ten laste van prioriteit 19, Cultuurbeleid, uit de gemeentebegroting 2021 te brengen.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: T. Geelen.
   

  Voorstel
  Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2021, conform bijgevoegde conceptbeschikking, een voorlopige maximale exploitatiesubsidie te verlenen van € 125.500,-.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouder: W. v. Eijk.

  Voorstel
  Het gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen.

  Toezeggingen
  Geen.

  Advies commissie
  De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Portefeuillehouders: W. v. Eijk, T. Geelen, M. v.d. Heuvel.

  Toezeggingen
  -Straten die nu niet meegenomen worden, worden inzichtelijk gemaakt door vermelding van de straatnamen op het kaartje.
  -De raad wordt geïnformeerd over het jaar van aanleg van de in 2021 te vervangen rioleringen.
  -M.b.t. de riolering wordt een tabel met de oorspronkelijke ramingen, het bedrag van de aanbesteding en de prognose van het eindresultaat riolering aan de raad beschikbaar gesteld.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De voorzitter schorst de vergadering om 22.55 uur. De vergadering wordt voortgezet op 21 januari om 19.30 uur.

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten