VergaderingVergadering van Raadscommissie Ruimte & Economie
Datum: 11-05-2022 20:15 uur


Raadzaal (Audio)
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
2
2
0
10
7
11
8
4
0
0