Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadscommissie Samenleving en Inwoners, 07 december 2020 19:30:00

Algemene vergader informatie

Gezamenlijke vergadering 3 raadscommissies 

Datum:
07 dec. 2020, 19:30
Locatie:
Videovergaderen (Pexip)

Agenda

Hoofdvergadering

Videovergaderen (Pexip)
 • Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

  Aanwezig de leden:
  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  Afwezig de leden:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), J. Weekers (CDA), , T. Winters (CDA).

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), P.P.H. Sterk en C.C. Leppink-Schuitema.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:38 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet alle aanwezigen en de kijkers thuis welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw C. Beenders.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Er is geen verzoek om spreekrecht ontvangen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:08:22 Download Afspelen
  Fragment 2 00:52:22 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouders: T. Geelen en P. Sterk.

  Op verzoek wordt een woord vooraf door wethouder Geelen en wethouder Sterk uitgesproken.   

  VOORSTEL

  Uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de concept strategische visie "Werken aan Weert 2030".

  TOEZEGGINGEN

  De mondelinge input zal worden verwerkt in een aangepast concept strategische visie “Werken aan Weert 2030” en in januari 2021 opnieuw ter behandeling worden voorgelegd in een openbare gecombineerde commissievergadering.

  ADVIES COMMISSIE

  De raadscommissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De vergadering wordt om 21:30 uur door de voorzitter gesloten met dank aan alle aanwezigen. 

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie S&I - M&B van 19 januari 2021,

  De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

   

   

  P.A.W. Otten                              L.F.A. Heuvelmans

  Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 20 januari 2021,

  De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

   

   

  P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek

   

   

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen