College van B&W 17 december 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgemeester C.C. Leppink-Schuitema
  Wethouder G.J.W. Gabriëls
  Wethouder M.J. van den Heuvel
  Wethouder T.E.C. Geelen
  Wethouder W.P.J. van Eijk
  Wethouder P.P.H. Sterk
  Loco-secretaris R.J.M. Bladder

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  BESLUIT: Akkoord.

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Een eenmalige subsidie te verlenen aan Zwem- en Poloclub De Rog voor gebruik van de zwembaden in Nederweert en Haelen in de periode 19 november 2020 tot en met 14 december 2020 en deze direct vast te stellen op een bedrag van € 4.098,95 volgens bijgevoegde conceptbeschikking;

  Een eenmalige subsidie te verlenen aan Triathlon Vereniging Weert voor gebruik van het zwembad in Nederweert in de periode van 19 november  2020 tot en met 14 december 2020 en deze direct vast te stellen op een bedrag van € 673,80 volgens bijgevoegde concept-beschikking;

  Een eenmalige subsidie te verlenen aan Zwem- en Vriendenclub De IJsberen voor gebruik van het zwembad in Nederweert in de periode van 19 november 2020 tot en met 14 december 2020 en deze direct vast te stellen op een bedrag van € 1.847,84 volgens bijgevoegde conceptbeschikking.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1204708

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  De tarieven leges behorende bij de Legesverordening 2021 vast te stellen.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (F&E) Registratienummer: DJ-1208354

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:Akkoord te gaan met verruiming van de tijden voor de bevoorrading van winkels in het promenadegebied

  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (R&E) Registratienummer: DJ-11216063

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  In te stemmen met bijgevoegd concept Wob-besluit.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OCSW) Registratienummer: DJ-1224590

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  Akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief inzake toekenning subsidie Rijk inzake stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2021.


  BESLUIT: Akkoord met advies.

  (OG) Registratienummer: DJ-1228307

  vergroten verkleinen laden...
 • VOORSTEL:

  1.    In te stemmen met bijgevoegd stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor Beekpoort-Noord;

  2.    Een supervisor te benoemen die de beeldkwaliteit van Beekpoort-Noord bewaakt;

  3.    In principe in te stemmen met bijgevoegde concept-samenwerkingsovereenkomst;

  4.    Af te wijken van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de werken bouw- en woonrijp maken van de gronden binnen exploitatiegebied Beekpoort-Noord;

  5.    Kennis te nemen van de risico-inventarisatie en het advies van Dirkzwager Advocaten en Notarissen met betrekking tot concept-samenwerkingsovereenkomst;

  6.    Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan ter kennisname van de raad te brengen.

  7.    De raad op grond van artikel 169, lid 4 jo. artikel 160, lid 4, sub d Gemeentewet in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken voor wat betreft de concept-samenwerkingsovereenkomst;

  8.    Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 55 Gemeentewet jo.:

  a. artikel 10, lid 1 sub c Wet openbaarheid van bestuur, voor wat betreft de bijgevoegde risico-inventarisatie;

  b. artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur, voor wat betreft de grijs gearceerde delen in de concept-samenwerkingsovereenkomst, bijgevoegd taxatie-rapport en bijgevoegde kostenraming voor de inrichting van het openbaar gebied, de risico-inventarisatie en het advies van Dirkzwager Advocaten en Notarissen;

  9.    De raad te verzoeken de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 2 jo. lid 1 Gemeentewet.


  BESLUIT: Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

  (PRO) Registratienummer: DJ-1229241

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • R.J.M. Bladder, loco C.C. Leppink-Schuitema

  vergroten verkleinen laden...