Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad, 16 november 2020 19:30:00

Algemene vergader informatie

Bijzondere raadsvergadering i.v.m. vaststellen profielschets nieuwe burgemeester

Datum:
16 nov. 2020, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • VOORSTEL

  1. Kennis te nemen van de resultaten van de burgerpeiling.

  2. In te stemmen met de inhoud van de profielschets voor de burgemeester van Weert.

  3. Te besluiten in de profielschets aan te geven dat het houden van een assessment met een of meerdere kandidaten tot de mogelijkheden behoort.

  BESLUITVORMING

  De Commissaris van de Koning geeft aan een nadere duiding van de profielschets na te streven. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vragen. De antwoorden van de raad daarop zorgen voor een inkleuring van de tekst. Hetgeen in deze raadsvergadering wordt besproken geldt als een toevoeging op de profielschets.

  Er wordt gesproken over de visie van de raad op de rol van de burgemeester bij de strategische visie en in regionale samenwerkingsverbanden. Ook wordt besproken welke leeftijd de burgemeester dient te hebben, hoeveel termijn hij/zij burgemeester moet kunnen zijn en over welke bestuurlijke ervaring hij/zij dient te beschikken. Verder komt aan de orde in hoeverre de burgemeester geacht wordt deel te nemen aan lokale tradities en welke persoonlijkheidskenmerken het belangrijkst zijn.

  Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

  De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer H. Stals, overhandigt namens de raad de vastgestelde profielschets aan de burgemeester.

  Fragmenten
  Fragment 1 00:58:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen