Raadscommissie Ruimte en Economie 15 mei 2019 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Voorzitter: A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)
  Commissiegriffier: mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

  AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
  I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.H.H.G. Mols (CDA), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal) en J.H. Wiezer (VVD).

  AFWEZIG DE RAADSLEDEN:
  M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  AANWEZIG DE COMMISSIELEDEN:
  L.F.A. Heuvelmans (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H. Weekers (DUS Weert).

  AFWEZIG DE COMMISSIELEDEN:
  G.A.J. Collignon (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), P.C.I. Van der Vegt (D66), J. Weekers (CDA).

  AANWEZIG DE WETHOUDERS:
  Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.
  laden...
 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers thuis welkom. Hij licht de doelstelling van de vergadering van vanavond en de werkwijze kort toe. De berichten van verhindering worden vermeld.
  laden...
 • Dit agendapunt is niet behandeld.
  laden...
 • De volgende personen maken gebruik van het spreekrecht:
  - dhr. Van Horne;
  - mw. A. Hermans;
  - dhr. S Pleunis (mede namens het buurtcomité Industrieweg Stramproy);
  - dhr. F. Henderikx (voorzitter stichting dorpsraad Stramproy);
  - dhr. J. Donders;
  - dhr. H. Veltmans;
  - mw. D. Clement (initiatiefnemer);
  - dhr. T. Martens;
  - dhr. F. van Tuel (secretaris stichting wijkraad Rond de Kazerne).
  Vanuit de raads- en commissieleden worden enkele verhelderende vragen aan sprekers gesteld. De heer Pleunis overhandigt een petitie die door bijna 2000 personen uit Stramproy is ondertekend aan de raadsvoorzitter.
  laden...
 • Wethouder Van Eijk onderstreept het belang van arbeidsmigranten en geeft een toelichting op het proces tot nu toe. Ook gaat zij nader in op de beide beoogde locaties en het vervolg in dit traject.
  Burgemeester Heijmans licht vanuit zijn portefeuille openbare orde en veiligheid de mogelijkheden toe die er zijn om overlast te voorkomen dan wel te beperken.

  Aansluitend discussiëren de raads- en commissieleden over de beleidsnota en de beide op grond daarvan ingediende initiatieven. De fracties geven aan hoe zij hier tegenover staan. Ook stellen zij vragen aan de wethouder. De fractie DUS Weert zal een initiatiefvoorstel indienen om de beleidsnota te wijzigen.
  laden...
 • De burgemeester rondt af met de mededeling dat de gemeente, gehoord de sprekers en de discussie in de commissie, een zo goed mogelijk gevolg zal geven aan de dossiers. Het door de fractie DUS Weert aangekondigde initiatiefvoorstel wordt afgewacht.
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
  laden...
 • Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 19 juni 2019,

  De commissiegriffier, De commissievoorzitter,
  P.J.A. van Beerendonk J.E.H.M. Stroek
  laden...

Downloaden audiofragment(en)