Coalitieprogramma en portefeuilleverdeling B&W

Hier kunt u het Coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling van het College van B&W downloaden.

In het Coalitieprogramma Weert 2022-2026 leggen de raadsfracties die samen de coalitie vormen, op hoofdlijnen de doelstellingen voor deze raadsperiode vast.

In de Portefeuilleverdeling B&W van Weert 2022-2026 kunt u zien voor welke onderwerpen de betreffende portefeuillehouder (burgemeester en wethouders) verantwoordelijk is.

Kies een periode

Overzicht jaren

Gevonden documenten (2)