Notulen en besluitenlijsten Gemeenteraad

Notulen

Vanaf 2001 kunt u de notulen van de raadsvergaderingen bekijken.
Van raadsvergaderingen werden tot en met juli 2016 notulen gemaakt.
Dit zijn bijna woordelijke verslagen van hetgeen besproken is.


Besluitenlijsten

Tegenwoordig worden de raadsvergaderingen in beeld en geluid vastgelegd en zijn ze openbaar online na te kijken.
Hierdoor worden er geen notulen meer gemaakt maar wordt er na elke raadsvergadering een besluitenlijst gemaakt. 
Dit is een beknopte samenvatting van de behandelde onderwerpen en de besluitvorming die daarover heeft plaatsgevonden.
Ook de evt. ingediende moties en amendementen zijn verwerkt in de besluitenlijst.

De vergaderingen van de gemeenteraad van Weert kunt u bekijken via “Vergaderingen”.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden.