Overzicht Amendementen

Tijdens een raadsvergadering kunnen raadsleden en fracties een amendement indienen. Een amendement beoogt een voorliggend voorstel te wijzigen. Het kan dan ook alleen betrekking hebben op een geagendeerd onderwerp. Over een ingediend amendement wordt door de raad gediscussieerd en vervolgens wordt het in stemming gebracht. Als de raad een amendement aanneemt, is daarmee meteen het voorliggende voorstel gewijzigd. Een aangenomen amendement heeft de status van raadsbesluit. Het college is verplicht een aangenomen amendement uit te voeren.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

download

Exporteren naar

PDF Excel

A- V.M.3 Digitalisering gemeentearchief

A-V-M-3-VVD.pdf PDF, 41.61 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:06
Zichtbaarheid
Openbaar

A- X.M.1 uitrijkaarten vrijwilligers

A-X-M-1-Weert-lokaal-uitrijkaarten.pdf PDF, 30.09 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:11
Zichtbaarheid
Openbaar

A- VII.M.3 vergroenen balkons

A-VII-M-3-Reactie-motie-vergroenen-balkons.pdf PDF, 29.45 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:09
Zichtbaarheid
Openbaar

A- VII.M.2 ophaaldienst voor afval en grofvuil

A-VII-M-2-reactie-motie-ophaaldienst-voor-afval-en-grofvuil-VII-M-2.pdf PDF, 29.84 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:09
Zichtbaarheid
Openbaar

A- VII.M.1 BNG leningen

A-VII-M-1.pdf PDF, 32.88 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:09
Zichtbaarheid
Openbaar

A- VI.M.3 social impact bonds

A-VI-M-3-social-impact-bonds.pdf PDF, 31.82 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:08
Zichtbaarheid
Openbaar

A- VI.M.2 Verbinding tussen straf en jeugdzorg

A-VI-M-2-D66-Straf-en-zorg.pdf PDF, 31.85 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:08
Zichtbaarheid
Openbaar

A- VI.M.1 bewustwording ouder worden

A-VI-M-1-bewustwording-ouder-worden.pdf PDF, 35.63 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:08
Zichtbaarheid
Openbaar

A- V.M.10 Omheinen ravotterreinen

A-V-M-10-Omheinen-ravotterreinen.pdf PDF, 31.95 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:08
Zichtbaarheid
Openbaar

A- V.M.7 Meldingen en vergunningaanvragen evenementen

A-V-M-7-Weert-Lokaal.pdf PDF, 30.86 KB

Metadata

Publicatie datum
28-05-2019
Laatst gewijzigd
20-08-2019 09:07
Zichtbaarheid
Openbaar