Vragen artikel 40 RvO

Op grond van artikel 40 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Weert kunnen fracties of raadsleden schriftelijke vragen stellen aan het college of het college om inlichtingen verzoeken. De vragen worden schriftelijk binnen 30 dagen beantwoord. Voor het verstrekken van inlichtingen geldt hetzelfde. Hier vindt u de ingediende vragen, gerangschikt op jaar en moment van binnenkomst. Zodra de vragen zijn beantwoord, kunt u ook de antwoordbrieven inzien.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (7)