Overzicht Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

Hier vindt u de overzichten van de “ter inzage liggende stukken” (TILS). Op deze TILS-lijsten ziet u welke collegebesluiten (met evt. achterliggende stukken) ter kennisname worden aangeboden aan de leden van de raad. Wanneer er behoefte is om TILS-stukken te bespreken, kunnen raadsleden hierover vragen stellen in de rondvraag van de informatiebijeenkomsten.

In de TILS-lijsten ziet u dat deze verbonden zijn aan de datum van de raadsvergadering die de raadscyclus uiteindelijk afsluit.
Voor het archief van de Ter Inzage Liggende Stukken (TILS) klik hier.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (3)

download

Exporteren naar

PDF Excel

TILS 06 - 1610 - DJ-1079337 over Ontwerpbestemmingsplan Dijkerstraat 40 en 42

TILS-06-1610-DJ-1079337-over-Ontwerpbestemmingsplan-Dijkerstraat-40-en-42.pdf PDF, 264.9 KB

Metadata

Publicatie datum
28-08-2020
Laatst gewijzigd
02-09-2020 12:03
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1611 - DJ-1118631 over Vastgestelde begroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022- 2024 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst LN

TILS-lijst 06 raadscyclus 2020-09-23

TILS-lijst-06-raadscyclus-2020-09-23.pdf PDF, 153.38 KB

Metadata

Publicatie datum
28-08-2020
Laatst gewijzigd
02-09-2020 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar