Overzicht Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

Hier vindt u de overzichten van de “ter inzage liggende stukken” (TILS). Op deze TILS-lijsten ziet u welke collegebesluiten (met evt. achterliggende stukken) ter kennisname worden aangeboden aan de leden van de raad. Wanneer er behoefte is om TILS-stukken te bespreken, kunnen raadsleden hierover vragen stellen in de rondvraag van de informatiebijeenkomsten.

In de TILS-lijsten ziet u dat deze verbonden zijn aan de datum van de raadsvergadering die de raadscyclus uiteindelijk afsluit.
Voor het archief van de Ter Inzage Liggende Stukken (TILS) klik hier.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (15)

download

Exporteren naar

PDF Excel

TILS 06 - 1606 - DJ-1052592 over Subsidievaststelling 2019 Stichting Punt Welzijn

TILS-06-1606-DJ-1052592-over-Subsidievaststelling-2019-Stichting-Punt-Welzijn.pdf PDF, 3.97 MB

Metadata

Publicatie datum
21-07-2020
Laatst gewijzigd
26-08-2020 13:54
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1607 - DJ-1084011 over Ledenraadpleging VNG rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfons Sociale Woningbouw (WSW)

TILS 06 - 1608 - DJ-1061860 over Klanttevredenheidsonderzoek WIZ 2019

TILS-06-1608-DJ-1061860-over-Klanttevredenheidsonderzoek-WIZ-2019.pdf PDF, 3.97 MB

Metadata

Publicatie datum
21-07-2020
Laatst gewijzigd
26-08-2020 14:21
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1609 - DJ-1083702 over Compensatiepakket Coronacrisis via Gemeentefonds

TILS-06-1609-DJ-1083702-over-Compensatiepakket-Coronacrisis-via-Gemeentefonds.pdf PDF, 4.24 MB

Metadata

Publicatie datum
21-07-2020
Laatst gewijzigd
26-08-2020 13:53
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1600 - DJ-1060021 over Verwerving producten Gespecialiseerde Jeugdhulp, Crisishulp Jeugd en Wmo-begeleiding 2021

TILS-06-1600-DJ-1060021-over-Verwerving-producten-Gespecialiseerde-Jeugdhulp-Crisishulp-Jeugd-en-Wmo-begeleiding-2021.pdf PDF, 950.27 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2020
Laatst gewijzigd
17-07-2020 16:11
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1601 - DJ-1077305 over Jaarverantwoording 2019 en Jaarplan 2020 Stichting Parkmanagement

TILS-06-1601-DJ-1077305-over-Jaarverantwoording-2019-en-Jaarplan-2020-Stichting-Parkmanagement.pdf PDF, 3.19 MB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2020
Laatst gewijzigd
17-07-2020 16:11
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1602 - DJ-1078414 over Hernieuwd ontwerp bestemmingsplan Geuzendijk 17

TILS-06-1602-DJ-1078414-over-Hernieuwd-ontwerp-bestemmingsplan-Geuzendijk-17.pdf PDF, 174.94 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2020
Laatst gewijzigd
17-07-2020 16:11
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1603 - DJ-1078421over Bestemmingsplan Heugterbroekdijk 47

TILS-06-1603-DJ-1078421over-Bestemmingsplan-Heugterbroekdijk-47.pdf PDF, 257.35 KB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2020
Laatst gewijzigd
17-07-2020 16:11
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1604 - DJ-1082395 over SchuldenlabWeert

TILS-06-1604-DJ-1082395-over-SchuldenlabWeert.pdf PDF, 2.15 MB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2020
Laatst gewijzigd
17-07-2020 16:12
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 06 - 1605 - DJ-1090494 over Doorstart SML

TILS-06-1605-DJ-1090494-over-Doorstart-SML.pdf PDF, 1.54 MB

Metadata

Publicatie datum
20-07-2020
Laatst gewijzigd
26-08-2020 14:21
Zichtbaarheid
Openbaar