Overzicht Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

Hier vindt u de overzichten van de “ter inzage liggende stukken” (TILS). Op deze TILS-lijsten ziet u welke collegebesluiten (met evt. achterliggende stukken) ter kennisname worden aangeboden aan de leden van de raad. Wanneer er behoefte is om TILS-stukken te bespreken, kunnen raadsleden hierover vragen stellen in de rondvraag van de informatiebijeenkomsten.

In de TILS-lijsten ziet u dat deze verbonden zijn aan de datum van de raadsvergadering die de raadscyclus uiteindelijk afsluit.
Voor het archief van de Ter Inzage Liggende Stukken (TILS) klik hier.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (9)

download

Exporteren naar

PDF Excel

TILS 03 - 1568 - DJ-969362 over Subsidie Bevrijdingsfestival 2019

TILS-03-1568-DJ-969362-over-Subsidie-Bevrijdingsfestival-2019.pdf PDF, 394.7 KB

Metadata

Publicatie datum
25-03-2020
Laatst gewijzigd
24-03-2020 10:36
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 03 - 1569 - DJ-969734 over Derde voortgangsrapportage programma stedelijke ontwikkeling

TILS-03-1569-DJ-969734-over-Derde-voortgangsrapportage-programma-stedelijke-ontwikkeling.pdf PDF, 5.35 MB

Metadata

Publicatie datum
25-03-2020
Laatst gewijzigd
24-03-2020 10:37
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS-lijst 03 raadscyclus 2020-04-15

TILS-lijst-03-raadscyclus-2020-04-15.pdf PDF, 107.88 KB

Metadata

Publicatie datum
25-03-2020
Laatst gewijzigd
25-03-2020 10:04
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 03 - 1565 - DJ-941600 over Tussentijdse evaluatie Routeplanner Cultuur 2018-2019

TILS-03-1565-DJ-941600-over-Tussentijdse-evaluatie-Routeplanner-Cultuur-2018-2019.pdf PDF, 97.52 MB

Metadata

Publicatie datum
20-03-2020
Laatst gewijzigd
20-03-2020 11:33
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 03 - 1566 - DJ-954055 over Ontwerpbestemmingsplan Begijnenhofstraat 11a en 13

TILS-03-1566-DJ-954055-over-Ontwerpbestemmingsplan-Begijnenhofstraat-11a-en-13.pdf PDF, 332.31 KB

Metadata

Publicatie datum
20-03-2020
Laatst gewijzigd
20-03-2020 11:33
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 03 - 1567 over Jaarrekening 2018 Stichting BIZ Ondernemers Binnenstad

TILS-03-1567-over-Jaarrekening-2018-Stichting-BIZ-Ondernemers-Binnenstad.pdf PDF, 8.3 MB

Metadata

Publicatie datum
20-03-2020
Laatst gewijzigd
20-03-2020 11:35
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 03 - 1563 - DJ-872960 over Evaluatie kermis 2019

TILS-03-1563-DJ-872960-over-Evaluatie-kermis-2019.pdf PDF, 260.25 KB

Metadata

Publicatie datum
11-03-2020
Laatst gewijzigd
09-03-2020 17:57
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 03 - 1564 - DJ-960892 over Samenwerkingsagenda Kader Kwaliteit in Limburgse centra

TILS-03-1564-DJ-960892-over-Samenwerkingsagenda-Kader-Kwaliteit-in-Limburgse-centra.pdf PDF, 3.03 MB

Metadata

Publicatie datum
11-03-2020
Laatst gewijzigd
09-03-2020 17:57
Zichtbaarheid
Openbaar

TILS 03 - 1562 - DJ-946554 over Voortgang Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 voor de gemeente Weert

TILS-03-1562-DJ-946554-over-Voortgang-Structuurvisie-Wonen-Midden-Limburg-2018-tot-en-met-2021-voor-de-gemeente-Weert.pdf PDF, 1.67 MB

Metadata

Publicatie datum
05-03-2020
Laatst gewijzigd
05-03-2020 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar