Rekenkamer Weert

De Rekenkamer is een orgaan dat de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur onderzoekt. De Rekenkamer bestaat uit twee externe leden, één voorzitter en één lid.

Vergaderingen
De Rekenkamer heeft besloten in beginsel in beslotenheid te vergaderen en in elke vergadering te bepalen of en zo ja welke informatie openbaar wordt gemaakt. Agenda´s en verslagen van de Rekenkamer zijn niet openbaar, daarom vindt u deze hier niet.

Bij behandeling van een rekenkameronderzoek in de informatiebijeenkomst, commissie- of raadsvergadering zal het betreffende agendapunt worden gekoppeld aan dit themadossier. Deze agendapunten kunt u hieronder bekijken.

Documenten
De jaarverslagen en onderzoeksrapporten alsmede de presentaties die de Rekenkamer daarover heeft gehouden zijn openbaar en ziet u hieronder weergegeven.

Agendapunten (6)

Documenten (70)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten