Raadscommissie Ruimte en Economie 24 februari 2021 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorzitter: J.E.H.M. Stroek (CDA)

  Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk (op 24-02-2021) en M.H.R.M. Wolfs-Corten (op 25-02-2021)

  Aanwezig de leden:

  P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 24-02-2021), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.J.D. Duisters (Fractie Duijsters) (enkel aanwezig op 24-02-2021), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 25-02-2021), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 24-02-2021), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA) (enkel aanwezig op 25-02-2021), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), G.D. Knoop (D66), F.M.W.M. Kurvers (VVD), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), L.F.J.M. Lambers (VVD) (enkel aanwezig op 24-02-2021), H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 25-02-2021), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 24-02-2021), J. Weekers (CDA) (enkel aanwezig op 24-02-2021), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal) (enkel aanwezig op 24-02-2021).

  Afwezig de leden:
  C.G.E. Grijmans (CDA), J. Heesakkers (CDA), H. Stals (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66) en F. Yücel (Weert Lokaal).

  Aanwezig de portefeuillehouders:
  C.C. Leppink-Schuitema, W.P.J. van Eijk (VVD), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal).

  Ambtelijke ondersteuning: -

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur en heet alle aanwezigen en de kijkers thuis welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn een 5-tal verzoeken om spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen ontvangen.

  Bij agendapunt 8 inzake Bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg:
  - door de heer P. Smeets namens Scouting St. Maarten
  - door de heer T. van de Sande
  - door de heer P. Korten namens stichting De Aldenborgh en de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

  Bij agendapunt 9 inzake Kampershoek-Noord 2.0, vestiging Van der Valk:
  - door de heer J. Vissers (Vissers Advocatuur) namens Entergaming Nederweert B.V.
  - door de heer N. Crooijmans (Advocaat Goorts + Coppens)

  Bij aanvang van het betreffende agendapunt krijgt de inspreker het woord en kan deze gedurende 5 minuten gebruik maken van zijn spreekrecht.

  vergroten verkleinen laden...
 • Fractie Duijsters vraagt of de insprekers (voor agendapunten 8 en 9) allemaal achter elkaar kunnen inspreken bij agendapunt 8. De commissie stemt hiermee in.
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • Er zijn geen wijzigingsverzoeken, vragen of opmerkingen. De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • 5.1     Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 3 februari 2021.
  Geen vragen of opmerkingen.

  5.2     Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.
  Geen vragen of opmerkingen.

  5.3      Beleidskalender.
  Geen vragen of opmerkingen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Geen vragen of opmerkingen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder van den Heuvel beantwoordt de volgende vragen:

  -       Ingediende vragen over de inrichting Laarderweg en Rietstraat (DUS Weert)

  -       Vragen inzake de postzegel op de Kesselstraat: Is er een onderhoudsplan waterleiding? Is er een schouw ingepland en wanneer is de laatste schouw geweest? Wat is de stand van zaken inzake het overleg met de omwonenden? (DUS Weert)

  -       Vragen over beschadigde afvalbakken in de wijk Molenakker sinds oud en nieuw (Fractie Duijsters)

  -       Vragen over kunstwerk op het Stationsplein en de verzoek om uitbreiding van het terras ondernemer Stationsplein (VVD)

  -       Vragen over stand van zaken verkeersafwikkeling van bedrijf aan de Seelenstraat via de Graafschap Hornelaan (Weert Lokaal)

  -       Vragen over uitrit parkeerterrein winkelcentrum Leuken op Sint Jobstraat (Fractie Duijsters)

  -       Vragen over subsidie van verkeersveiligheidsprojecten (CDA)

  En beantwoord de volgende vragen namens het college:
  -     Vragen over pamfletten van Groen Links op ramen (Weert Lokaal)
   

  Wethouder van Eijk beantwoordt de volgende vragen:

  -       Vragen over huisvesting arbeidsmigranten: de stand van zaken op de Doctor Schaepmansstraat en de Industrieweg te Stramproy (DUS Weert)

  -       Vragen over kunstwerk op het Stationsplein en de verzoek om uitbreiding van het terras ondernemer Stationsplein (VVD)

  -       Vragen over leegstandsbeheer voormalig KMSterrein (Fractie Duijsters)

  -       Vragen over stand van zaken KMS en Lichtenberg n.a.v. stuurvergadering van 11 februari 2021 met Novaform – HQ (CDA)

  -       Vragen over woningbouw / woningmarkt Altweerterheide (Weert Lokaal)

  -       Vragen over stand van zaken over werkzaamheden bij Museum W (DUS Weert)

   

  Wethouder Gabriëls beantwoordt de volgende vragen:

  -       Vragen over stand van zaken van het project klimaatbuffer – verbreding Tungelroysebeek aan de Pruiskensweg (CDA

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  Voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt maken de volgende insprekers gebruik van het spreekrecht:

  - de heer P. Smeets namens Scouting St. Maarten.
  - de heer T. van de Sande.
  - de heer P. Korten namens stichting De Aldenborgh en de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

  VOORSTEL

  1.    Het bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPBeekpoortnaza-VA01 gewijzigd vast te stellen.

  2.    Het bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

  3.    Voor het bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' geen exploitatieplan vast te stellen.

  TOEZEGGINGEN

  De Monumenten- welstandscommissie wordt verzocht om voor de raadsvergadering van 10 maart as. een ruimere onderbouwing te geven op welke manier getoetst is (aan het beschermd stads- en dorpsgezicht) betreffende het voorliggende plan Beekpoort-Nazarethsteeg en de raad hiervan in kennis te stellen.

  ADVIES COMMISSIE

  De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

  vergroten verkleinen laden...
 • De voorzitter schorst om 22:25 uur de vergadering. De openbare vergadering van de commissie Ruimte & Economie zal op donderdag 25 februari 2021 om 19:30 uur worden voortgezet.

  Zie voor de voortzetting van de openbare vergadering van de commissie R&E: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2021/25-februari/19:30 

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: W. van Eijk.

  De volgende insprekers hebben gebruik gemaakt van het spreekrecht op 24-02-2021:
  - door de heer J. Vissers (Vissers Advocatuur) namens Entergaming Nederweert B.V.
  - door de heer N. Crooijmans (Advocaat Goorts + Coppens).

  Dit agendapunt wordt verder behandeld tijdens de voortzetting van de commissie R&E van 24-02-2021 op 25-02-2021. Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2021/25-februari/19:30 

  vergroten verkleinen laden...
 • Dit agendapunt wordt behandeld tijdens de voortzetting van de commissie R&E van 24-02-2021 op 25-02-2021. Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-en-Economie/2021/25-februari/19:30 

  vergroten verkleinen laden...