drs. M.J.M. (Myriam) Meertens

Naam: drs. M.J.M. (Myriam) Meertens

secretaris, Agendacommissie
secretaris, College van B&W
secretaris, Fractievoorzittersoverleg
secretaris Actief sinds 02 sep. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Tel. 0495-575510

Nevenfuncties

Overzicht van nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties.


Gerelateerd aan secretarisambt:

  1. Penningmeester Secretarissenkring Limburg (onbezoldigd).

 

Niet gerelateerd aan secretarisambt:

  1. Bestuurslid muziekkorps Euphonia uit Geldrop-Mierlo (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 02 sep. 2019 secretaris, Agendacommissie
  • Actief sinds 01 sep. 2019 secretaris, College van B&W
  • Actief sinds 02 sep. 2019 secretaris, Fractievoorzittersoverleg
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens