Raadscommissie Ruimte

Naam: Raadscommissie Ruimte

Sinds 1 september 2014 zijn er 2 raadscommissies: commissie Bedrijfsvoering-Inwoners (BV-IW) en commissie Ruimte.

Voorheen waren er 4 verschillende raadscommissies (Algemene Zaken, Welzijn, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening).  De agenda's en verslagen van deze 4 commissies zijn te raadplegen op de website van de gemeente onder "Archief commissies".

De commissie Ruimte heeft de volgende taakvelden:
Economische zaken, regionale samenwerking, openbaar gebied, verkeer, toerisme en recreatie, stadspromotie, evenementen;
Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, agrarische zaken, milieu, demografische ontwikkeling.

De raadscommissies behandelen alleen raadsvoorstellen en raadsconsultaties.
Zij behandelen de voorstellen opiniërend en adviseren de raad over de besluitvorming.

Hieronder ziet u de samenstelling van de commissie Ruimte.
De voorzitter van de commissie is R. Verheggen.
De commissiegriffier is M. Wolfs-Corten. 

Onder de knop 'vergaderingen' kunt u de agenda's en verslagen van de commissie raadplegen.

Leden

Deze groep heeft nog geen leden.

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2018

2017

2016

2015

Ophalen gegevens